guía didáctica

Guia didàctica pel professorat de Primària

Guia Didàctica pel professorat d’educació primària. El seu objectiu és fomentar entre l’alumnat el coneixement i la presa de consciència sobre de quina manera la cadena de producció, comercialització, distribució i consum d’aliments a nivell global i local, així com els nostres hàbits de consum, influeixen en el desenvolupament de les nostres comunitats, en la salut i en el medi ambient. La Guia està estructurada al voltant de cinc blocs temàtics, convertits en unitats didàctiques.

Guía didáctica para el profesorado de primaria sobre soberanía alimentaria

Guía Didáctica dirigida al profesorado de educación primaria. Su objetivo es fomentar entre el alumnado el conocimiento y la toma de conciencia sobre cómo la cadena de producción, comercialización, distribución y consumo de alimentos a nivel global y local, así como nuestros hábitos de consumo, influyen en el desarrollo de nuestras comunidades, en la salud y en el medio ambiente. La Guía se estructura en torno a cinco bloques temáticos, convertidos en unidades didácticas.